Metóda

 

Ponúkam Vám riešenie pomocou unikátnej metódy, ktorú vytvoril MUDr. Jozef Jonáš. Táto metóda dáva možnosť zistiť príčinu, prečo sa Vám nedarí vyriešiť problém.

Na zistenie príčiny sa používa prístroj Salvia. Je Schimmelovov modifikáciou pôvodného Vollovho prístroja. 

Ním je možné získať pomocou počítačového programu EAM set, z jedného bodu nachádzajúceho sa v strede dlane, informáciu o kvalite jednotlivých orgánov. Tiež zistiť prítomnosť toxínov v ľudskom organizme a testovať jednotlivé potraviny konkrétne pre Vás.                                                         

Terapeut  na základe výsledku merania prístrojom Salvia, určí spôsob detoxikačnej kúry pomocou preparátov, ktoré sú kombináciou znalostí informačnej medicíny a fytoterapie.

Jedinečnosť tejto metódy je v tom, že po užití preparátov a následného merania je možné zistiť, či boli toxíny z tela vylúčené.