Seminárny deň 9.11.2019 Bratislava

Seminárny deň v Bratislave 14.10.2017

V sobotu 14.10.2017 sa konal seminárny deň s MUDr. J. Jonášom v Bratislave.
Doktor Jonáš, prednášal o imunitnom systéme a novinkách v detoxikácii
 
 

Seminárny deň v Košiciach 25.2.2017

Ing. Eliašová oboznámuje s novinkami v detoxikácii
 
p.Pekárová predstavila prítomným svoje poznatky z detoxikačnej praxe vrátane fotodokumentácie
viď záložka recenzie.

 

Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom

Bratislava, apríl 2016

MUDr. Jonáš predstavil novinky v detoxikácii.

 

Medzinárodný kongres o riadenej a kontrolovanej 

detoxikácii organizmu podľa MUDr. Jozefa Jonáša, 

Praha 30.5.2015

 
Na kongerse boli prednesené zaujímavé referáty terapeutov z rôznych krajín.
 

 
 

HARMONIA Festival 2014 Košice    

Chcem sa Vám všetkým poďakovať za účasť na HARMONIA Festivale zdravia a krásy v Košiciach, ktorý sa konal v dňoch 10. a 11. októbra v Hoteli Centrum. 

Počas dvoch dní sa mnohí z Vás zastavili na zaujímavé prednášky, dozvedeli sa o nových metódach liečenia či zdravotnej prevencie a pod. Verím, že ste sa na akcii cítili príjemne a bola pre Vás prínosom - čo do počtu nových kontaktov, nadviazaných partnerstiev a kúpených produktov alebo kníh.