Čo je detoxikačná kúra?

Terapeut navrhne po zmeraní a zistení príčiny záťaže organizmu, detoxikačnu kúru pomocou preparátov Joalis.  

     

Sú to čisto prírodné produkty spracované tzv. HDTx-technology. Je to technológia schopná ukladať spektrálne informácie o toxínoch do nosiča informácií, ktorými sú bežné potraviny. Na základe rozpoznania tejto informácie organizmus aktivuje svoj obranný systém a príslušný toxín vylúči svojimi vlastnými silami.

Druhou zložkou preparátov Joalis sú rastliny a iné aktívne látky.

Tento proces má dlhodobejší charakter. Ústup problémov možno očakávať zhruba po mesiaci, v závislosti od závažnosti problému a čase jeho trvania.

Preparáty Joalis nedodávajú teda do tela žiadne umelé chemické látky, nie sú náhradou liekov a môžu sa kombinovať s klasickými liekmi alebo výživovými doplnkami.

Preparáty nemajú žiadne vedľajšie účinky!!!

Môžu sa však objaviť tzv. detoxikačné príznaky. Sú známkou toho, že sa organizmus zbavuje toxínov, ktoré behom niekoľkých dní vymiznú.